Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival francouzského filmu

Letos zavítá Festival francouzského filmu také do Hradce Králové. Již 17. ročník se uskuteční v našem kině od 20. do 26. listopadu. Stěžejní část programu divákům představí osm nových francouzských filmů, které budou uvedeny v předpremiéře.

Další informace: http://www.biocentral.cz/cz/festival/festival-francouzskeho-filmu-322

Zdroj: Bio Centrál
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“