Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

EIN KLESL BŽUNDES

Kdy: pondělí 24.11.2014 od 19:00 hodin
Kde: Sál Filharmonie Hradec Králové

Nový pořad Josefa Aloise Náhlovského a Josefa Mladého. Písničky, scénky, dialogy, vyprávění - výběr toho nejlepšího, co spolu populární komici za 30 let spolupráce vytvořili. Oba baviči společně vytvořili stovky výstupů pro koncerty skupiny Fešáci, pro televizní vysílání i pro samostatná show na zájezdech po celé republice. Nyní přišel čas zavzpomínat si, jak dováděli v mládí, jak bavili diváky v dávné i nedávné minulosti i na to, co nikdy nespatřilo světla ramp...

Zdroj: Filharmonie Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“