Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Carton Clan: AAAAAAA

Výstavu grafického studia Carton Clan můžete shlédnout v Bio Centrál do 4. prosince.
Výstava představuje jeden z dlouhodobých projektů grafického studia Carton Clan - počítačem generované písmo. Zabývá se náhodou a chaosem, ale zároveň i nečekanou estetikou striktně racionální řešení.

Zdroj: Bio Centrál
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“