Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bubnování v Horním Maršově

Místo konání: Pobytové středisko SEVER, Malá Ulička 89, Horní Maršov, 542 26
Datum konání: 7.11.2014 až 9.11.2014 od 17:00 do 13:00 hodin

Kurz je určen pro všechny hudební nadšence – zkušenější bubeníky, stejně jako bubenické nováčky bez předchozích zkušeností, kteří zároveň mají možnost, zapůjčit si originální africké nástroje. Zaměříme se na pochopení rytmu samého, jeho vyjádření skrz hudební nástroj a pohyb. Naučíme se tradiční techniku hry na djembe a basové bubny, jeden z lidových afrických rytmů a píseň. Především jde ale o setkání podobně naladěných lidí a prožití inspirujícího a hudbou naplněného víkendu. Lektor Pavel Nowak je hudebník, perkusionista se zaměřením na tradiční hudební nástroje a kulturu Afriky (Pavel absolvoval již čtyři hudební stáže v Guinei a Mali), certifikovaný muzikoterapeut, umělecký performer a hudební a volnočasový pedagog. Více info na www.soro.cz a www.camara.cz.

Více informací naleznete na stránkách sever.ekologickavychova.cz/ai1ec_event/rytmus-v-nas-workshop-rytmu-a-africkeho-bubnovani/?instance_id=308

Pořadatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“