Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zemský ráj to na pohled

Místo konání: Kolárovo divadlo, Police nad Metují, Jiráskova 151, Police nad Metují, 549 54
Datum konání: 4.11.2014 od 19:00 hodin

Známý fotograf Ctibor Košťál svými snímky účastníky akce zavede do východních Bílých Karpat i Krušných hor. Do Jizerských hor i na Šumavu. Křížem krážem Českem, to vše za doprovodu slova mluveného, případně i působivé hudby..

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“