Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání s Milenou Oda

Katedra německého jazyka a literatury PdF UHK ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků Filozofické fakulty Univerzity Pardubice pořádá setkání s autorkou Milenou Odou, rodačkou z východočeského Jičína, která žije a pracuje střídavě v Berlíně a v Los Angeles. Milena Oda; autorka oscilující mezi třemi světy a kulturami. Součástí akce je setkání s překladatelkou a nakladatelem.

Akce proběhne ve středu 29. října 2014 od 9:10 do 10:40 na učebně SM1 v budově A.

Partnerem jsou Goethe Institut Praha, Goethe-Zentrum Pardubice, Knihovna města HK - Europe Direct, nakladatelství Pavel Mervart.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“