Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK v HK

Přípravný kurz pro zájemce o studium na UK-FaF HK bude probíhat od 29. 11. 2014 do 14. 3. 2015 v průběhu 8 sobot. Začátek výuky vždy od 9.00 hodin v nové posluchárně Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Celkový rozsah kurzu 48 hodin.

Organizace a náplň přípravného kurzu 2014/2015: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/Organizace-a-napln/

Absolvování kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Zdroj: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“