Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Portrét Karla Otčenáška a 13. komnata Dominika Duky

Kdy: pondělí 3.11. od 10:00
Kde: Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové (Wonkova)

Hudební oddělení zve k setkání „zralých, zkušených a časem zmoudřelých“, a nejen jich. U dobré kávy nabízí pondělní matiné téma portrétů dvou českých (pro Hradec Králové zvláště významných) osobností duchovního života. Vstup volný.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“