Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

... Jako královny...

Kdy: pondělí 3.11. od 19:30
Kde: Divadlo Jesličky, Hradec Králové

Vivisekce tří ženských osudů podle textu Michaely Doležalové a Romana Vencla připravena Julií Gončarovou, Věrou Havranovou, Dagmar Švecovou a Honzou Dvořákem.
Benefiční představení ve prospěch spolku Činoherák Ústí

Zdroj: ZUŠ Střezina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“