Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival Open Square

18. října 2014 se uskuteční první ročník kulturního festivalu Open Square (Otevřené Palachovo náměstí). Pořádajícími institucemi jsou Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Vstup na všechny programy dne je se slevou nebo zcela volný.

V Rudolfinu, sídle České filharmonie, budou probíhat celý den kreativní workshopy pro děti i dospělé, při komentovaných prohlídkách projdou návštěvníci všechna zákoutí nově opravené budovy Rudolfina. Volný vstup bude po celý den i do Galerie Rudolfinum. Na závěr dne jsou studenti, ale i ostatní účastníci celé akce Open Square zváni do Rudolfina na nekonvenční koncert České filharmonie. Ten bude pokračovat neformální afterparty za účasti rappera Vladimira 518.

V budově Filozofické fakulty se mohou zájemci informovat o studijních oborech, které fakulta nabízí. Mají také jedinečnou šanci navštívit její přednáškový cyklus o Tolkienovi či oslavit Mezinárodní den archeologie, který na 18. října připadá.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze nabídne návštěvníkům zdarma vstup na stálou expozici Příběhy materiálů a aktuální výstavu Vně a uvnitř/Umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti. Vybrané exponáty si bude možné zblízka prohlédnout, ale hlavně se jich dotýkat.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravuje pro zájemce Urban Walks s odborníky po okolí Palachova náměstí, přednášky a panelovou diskusi o Palachově náměstí, které se budou účastnit také zástupci všech zúčastněných institucí.

Festival Open Square (Otevřené Palachovo náměstí) se bude konat každoročně a zúčastněné instituce budou spolupracovat i na organizaci různých dalších akcí pro veřejnost.

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“