Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nový Zéland

Občanské sdružení Civitas per Populi vás zve Vás do Salonu Královéhradeckého na cestopisné promítání skupiny cestovatelů nazvané Nový Zéland.
Promítání se koná 19.9.2014, začátek v 18:00.

Více na www.civitas-group.cz.

Občanské sdružení Civitas per Populi pracuje od roku 2002, kdy bylo založeno při Fakultě architektury VUT v Brně. V roce 2006 bylo sídlo sdružení přeneseno do Hradce Králové. Civitas per Populi je nevládní nezisková organizace sdružující vědecké pracovníky, pedagogy a studenty (zejm. Ph.D. studenty) oborů zaměřených na tvorbu urbánního prostředí našich měst a věd souvisejících jako jsou všechny druhy plánování ve veřejném sektoru a veřejná správa obecně. Informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum "Salon Královéhradecký" je otevřen od pondělí do pátku 14 – 18 hodin a provozuje následující činnosti a veřejné služby: výstavní - prezentační upravené prostory pro uspořádání tematických výstav, případně prezentací; informační (eko)centrum; odborná (eko-techno) knihovna; přednášková a seminární místnost; Klub architektů ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Zdroj: Občanské sdružení Civitas per Populi
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“