Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Královéhradecké krajské dožínky

Královéhradecké krajské dožínky, každoroční oslavy sklizně a zemědělství, se letos uskuteční 19. a 20. září na prostranstvích u koupaliště Flošna a před malšovickým fotbalovým stadionem v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu zemědělské techniky a hospodářských zvířat, hudební a divadelní produkce, ochutnávky regionálních potravin či dožínkové trhy.

Pátek 19. 9. 2014 – Den zemědělství Královéhradeckého kraje
Odborně zaměřený „Den zemědělství Královéhradeckého kraje“, který má za cíl seznámit mládež s problematikou zemědělství a životního prostředí. V minulém roce se podařilo zajistit dopravu žáků především ze základních a mateřských škol z celého Královéhradeckého kraje. Letos se k nim přidají i studenti středních škol.

Prezentace zemědělství a potravinářství kraje pro základní a střední školy:
- výstava hospodářských zvířat: skot, ovce, kozy, prasnice se selátky, drůbež, králíci, holubi
- prezentace včelařství
- prezentace chovu ovcí a koz - zpracování ovčí vlny, stříhání ovcí, ukázky práce se zvířaty
- EKOKOM - soutěže pro děti se zaměřením na ekologickou likvidaci odpadu
- prezentace zemědělské techniky
- prezentace zemědělských škol Královéhradeckého kraje
- prezentace soutěže Potravinář roku a Regionální potravina
- prezentace Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Královéhradeckého kraje
- soutěže pro děti

Sobota 20. 9. 2014 – 11. Královéhradecké krajské dožínky
Krajské dožínky oslaví v roce 2014 již 11. ročník. Nabízejí propagaci produktů potravinářů, zemědělců a součástí je i bohatý doprovodný program a vyhlášení krajské soutěže Potravinář roku.

Velké pódium:
10.00 - 10.50 Dechový orchestr města Hradce Králové
11.00 - 12.00 Dechový orchestr ZUŠ Habrmanovahost: Trombone band
12.00 - 13.00 Ocenění zemědělců
13.15 - 14.30 JH Big Band
15:00 - 16:00 Petr Spálený & New Apollo band
16.20 - 17.00 Heidi Janků
17.20 - 18.00 Electrophonix
Moderátor Lukáš Kobrle

Malé pódium:
10.30 - 11.30 NADORAZ
11.45 - 13.00 Melodybrass Olešnice ( + průvod)
13:00 - 16.00 Festival mažoretky
16.00 Creedance Revival Czech

Dožínky - dětská scéna
10.00; 14.00 - Pohádky z kufru pana Pohádky - loutky s dětmi vytváří a pohádky hraje pohádkář Jan Havel
12.00; 16.00 - Byla jednou jedna pohádka - pohádky s loutkami hraje a zpívá pohádkář Jan Havel

Více informací o programu letošních dožínek najdete na www.kralovehradeckedozinky.cz

Zdroj: www.kralovehradeckedozinky.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“