Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jednoletá zahraniční mobillita dobrovolné služby v Německu

V rámci německého programu Bundesfreiwilligendienst hledá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pro svého německého partnera celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility dobrovolné služby v Německu od podzimu 2014. Pobyty jsou hrazeny z veřejných prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je vhodná zejména pro mladé lidi od 18 let s bydlištěm na území Česka. Nabídky jsou bez horní věkové hranice a mohou se účastnit i osoby středního věku nebo senioři.

Informace naleznete zde:
http://www.scribd.com/doc/237196652/BFD-Heilpaed-Bonnewitz
http://www.scribd.com/doc/237196653/BFD-Invitas-Schneeberg
http://www.scribd.com/doc/237196656/BFD-Kulturinsel-Einsiedel

Zdroj: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“