Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dožínky v pravěku

Archeopark Všestary o. p. s. v sobotu a neděli 30. - 31. 8. koná ve Všestarech u Hradce Králové další akci z cyklu „Dny živé archeologie“, tentokrát zaměřenou na zemědělství. Je otevřeno od 9 do 17h, program je ale bohatý, proto doporučujeme přijít alespoň dvě hodiny před zavírací dobou. Každé dvě hodiny probíhá v kinosále Archeoparku komentovaná interaktivní projekce o době přechodu k zemědělství. Mimo obvyklé expozice v budově obsahuje „živá expozice“ ve venkovním areálu jednotlivá stanoviště. Co zde bude k vidění o pravěkém zemědělství?

Mnohé si můžete sami vyzkoušet:
- drcení obilí na kamenném mlýnku
- pečení chleba s ochutnávkou
- vaření v keramických nádobách
- pečení a ochutnávka placek
- zakládání obilního sila
- práce s dřevěnými motykami
- ochutnávka „pravěkého“ sýra
- výrobek pro děti: picí keramický rohZdroj: Archeopark Všestary o. p. s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“