Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

PřF vypisuje 2. kolo přijímacího řízení

Přírodovědecká fakulta UHK vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do všech bakalářských studijních oborů. Jedná se o jednooborová studia čtyř oborů: Systematická biologie a ekologie, Fyzikálně technická měření a výpočetní technika, Chemie a Finanční a pojistná matematika a dále o deset dvouoborových kombinací se zaměřením na vzdělávání (na tyto obory potom navazuje dvouleté magisterské studium Učitelství daných předmětů pro střední školy): fyzika-biologie, fyzika-chemie, fyzika-matematika, fyzika-informatika, chemie-biologie, chemie-matematika, chemie-informatika, matematika-biologie, matematika-informatika, biologei-informatika. Přihlášky je možné podávat nejpozději do 5. srpna 2014.

Další informace naleznete na stránce fakulty: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/prirodovedecka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx
Formulář elektronické přihlášky naleznete: http://eprihlaska.uhk.cz/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“