Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Metropolitní univerzita Praha (univerzitní středisko Hradec Králové)

Univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha v Hradci Králové realizuje vzdělávání ve dvou studijních oborech: Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa.

Metropolitní univerzita Praha v Hradci Králové otevírá své dveře také studentům s tělesným postižením, jimž nabízí bezplatné studium.

Termíny pro podání přihlášek:
- bakalářské a magisterské studium v prezenční formě: vždy nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek
- bakalářské a magisterské studium v kombinované formě: nejpozději do 25. 9. 2014 (s výjimkou oborů Anglofonní studia/Anglophone Studies a Mediální studia, pro které platí termíny stanovené pro prezenční formu studia)

Veškeré informace k podávání přihlášek naleznete zde: http://www.mup.cz/cz/o-studiu/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu.html

Termíny přijímacích zkoušek naleznete zde: http://www.mup.cz/cz/o-studiu/prijimaci-rizeni/terminy-prijimacich-zkousek.html

Studijní oddělení Hradec Králové: http://www.mup.cz/cz/o-studiu/studijni-oddeleni/studijn%C3%AD-oddeleni-hradec-kralove.html

Dny otevřených dveřích v univerzitním středisku Hradec Králové:
probíhají v sídle střediska v pavilonu U3 (areál ZŠ), Štefánikova 566, Hradec Králové
ve dnech 01. 09. 2014 a 22. 09. 2014 vždy v 16:30.

Zdroj: mup.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“