Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lékařská fakulta UK Hradec Králové - přípravný kurz ke studiu

Osnova kurzu
- Okruhy otázek, náplň a program kurzu obdrží účastníci při zahájení výuky.
- V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
- Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.

Cena kurzu: 5 000,- Kč
Poplatek je nevratný.

Přihláška: Elektronicky (přihlášku naleznete zde: https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska)
Pouze v době od vyhlášení kurzu před začátkem akademického roku do naplnění kapacity nejpozději do 5. 10. 2014.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 10. 10. 2014 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.

Výuka probíhá v 15 týdnech cca ve čtrnáctidenních intervalech po 6 vyučovacích hodinách (vždy v sobotu).
Zahájení výuky 11. 10. 2014 v 9.00 hod. ve Velké posluchárně Výukového centra LF v areálu Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové. Konec výuky 25.4.2015.

Absolvování kurzu není při přijímacím řízení bonifikováno.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Pripravny-kurz-ke-studiu/Zakladni-informace-o-pripravnem-kurzu/

Zdroj: Lékařská fakulta UK - Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“