Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Společnost přátelská rodině hledá nové členy

Síť mateřských center o.s. vyhlašuje další ročník soutěže Společnost přátelská rodině v Královéhradeckém kraji. Soutěž směřuje zejména k ocenění a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a rovných příležitostí pro ženy a muže.

Společnost přátelská rodině hledá nové členy

Hlásit se mohou státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace nejrůznějšího typu, kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady a další. Organizace se mohou přihlásit do 31. 5. 2014. Přihláška, způsob a podmínky přihlašování, včetně kritérií a další informace o soutěži jsou k dispozici na stránce věnované projektu www.familyfriendly.cz.

Hodnocení přihlášených organizací proběhne od jara do srpna a v září zasedne porota. Během října pak budou vyhlášeny krajské výsledky a slavnostně předány certifikáty.

U příležitosti vyhlášení nového ročníku soutěže vychází nové číslo tradičního bulletinu Sítě MC „Půl na půl“, který představí firmy oceněné v minulém roce. Jeho obsahem je nejen anketa mezi firmami, ale také příběhy několika manažerek nadnárodních společností, které nastartování změn směrem k prorodinným opatřením ve své organizaci iniciovaly.

„S oceňováním organizací certifikátem Společnost přátelská rodině jsme začali před deseti lety, toužili jsme, aby se změnilo celospolečenské klima vůči rodinám s dětmi. Krůček po krůčku se to daří. V současné době se zaměřujeme především na zaměstnavatelské podmínky. Loňský ročník nám potvrdil, jak nesnadné bývá prosadit byť drobné úpravy a jak většinou záleží na ochotě, empatii i trpělivosti jednotlivců. O to víc nás těší, že takové osobnosti mezi námi žijí a že jejich příklady můžeme představovat,“ upozorňuje na nesnadné prosazování podmínek přátelských rodině prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Kontakt: Hana Cinková, tel: 721 474 188, email: hana.cinkova@materska-centra.cz

Zdroj: Kraj Královéhradecký
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“