Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již šestého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 30. 5. 2014 od 10.00 do 19.00 hod. v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici.

Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. 

Návštěvníci se mohou těšit na jednašedesát výstavních stánků, které nabídnou mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb určených pro občany města. Na stáncích bude připravena rozmanitá nabídka výrobků klientů sociálních služeb, popř. žáků a studentů speciálních škol, které si budou moci návštěvníci zakoupit.

Na festivalu bude k shlédnutí a poslechu bohatý kulturní doprovodný program. V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení za dostupné ceny, které budou zajišťovat např. studenti středních speciálních škol. Celý den bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od Muzea východních Čech vláčkem Dopravního podniku města Hradec Králové.

Veřejnosti se při této příležitosti otevře i univerzitní kampus Na Soutoku.

Bližší informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.vzdelavani.net

Zdroj: www.vzdelavani.net
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“