Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Srbsko

Také v dubnu nebudete ochuzeni o další z přednášek aktivních stážistů ze studentské organizace AIESEC. Tentokrát na téma Srbsko. Své postřehy a zážitky ze stáže si pro vás připravila studentka filozofické fakulty Nicole Baronová, která se zmíní nejen o zajímavostech a kuriozitách z pobytu v centru Balkánského poloostrova, ale neopomene ani zážitky z pracovního prostředí, kde působila v týmu téměř sta lidí z třiceti zemí světa. Chybět nebude samozřejmě ani prezentace fotografií mimo jiné také z hlavního města Bělehradu.

Vstupné dobrovolné.

Koná se 9.4.2014 od 17:00 v Knihovně města Hradce Králové ve víceúčelovém sálu Centra celoživotního vzdělávání (přízemí).

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“