Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prodloužený termín pro podání přihlášek ke studiu programů celoživotního vzdělávání na PdF

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové prodlužuje termín pro podání přihlášek ke studiu programů celoživotního vzdělávání do 30. dubna 2014!

Přehled nabízených programů a podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách univerzity v sekci Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání (http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/centrum-celozivotniho-vzdelavani/zakladni-informace/Stranky/default.aspx).

Další informace podá Mgr. Lenka Česáková, +420493331148, lenka.cesakova@uhk.cz

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“