Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navazující magisterský obor Speciální pedagogika - logopedie

Pedagogická fakulta UHK získala akreditaci navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika - logopedie (http://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/pedagogicka-fakulta/Documents/2013-14/SLN.pdf) ve studijním programu N7506 Speciální pedagogika.

Přihlášky jsou přijímány do 30. dubna 2014, přijímací řízení proběhne v termínu 9. 6. - 13. 6. 2014.

Nabídka pro pedagogy z praxe, kteří si potřebují doplnit, rozšířit a nebo získat příslušnou kvalifikaci: Pedagogická fakulta UHK umožní podle míry zájmu a svých kapacitních možností individualizované modulární studium (http://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Documents/PdF%20nabidka%202014.pdf), které bude realizovatelné při souběžném zaměstnání pedagogů ve školách/školských zařízeních.

Veškeré informace naleznete na http://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/pedagogicka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“