Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Never give up, YOU CAN

Studentský klub Gusta pořádá přednášku s promítáním fotografií s názvem Never give up, YOU CAN. Hosté Matěj Homola (Wohnout), Kamil Panský, Jan Říha, Viktor Novák a Barbora Šafaříková budou hovořit o cestování s handicapem i bez něho.

Akce se koná v pondělí 31. března od 14 hodin v aule budovy A (Aula OSV) Univerzity Hradec Králové. Vstupné je zdarma.

Více informací na FB klubu: https://www.facebook.com/pages/Studentsk%C3%BD-klub-p%C5%99i-st%C5%99edisku-Augustin/119233224905134

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“