Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bezbariérový Hradec

Ke každé vyspělé společnosti by mělo patřit tak zvané bezbariérové prostředí. Toto prostředí umožňuje osobám s různými handicapy bezproblémový pohyb a tím se zvyšuje kvalita jejich života. Bezbariérové prostředí však neslouží pouze úzké skupině lidí, jako jsou osoby se zdravotním postižením, ale je výhodné také pro seniory, lidi s dočasným handicapem nebo pro matky s kočárky. Projekt, jež byl realizován v Hradci Králové, byl zaměřen na zmapování tras, na kterých leží důležité objekty nebo vedou na důležitá místa. Mapování bylo prováděno z hlediska dvou nejdůležitějších zdravotních postižení. Naše společnost je zvyklá, že bariéry mají pouze vozíčkáři, ale v poslední době, a také oprávněně, je bariéry nutno posuzovat i z hlediska občanů nevidomých. Díky mapování vozíčkáře Zdeňka Švarce a nevidomého Mgr. Jarmila Moláčka dostávají se vám do rukou první trasy, které jsou zmapované z hlediska přístupnosti jak z pohledu vozíčkářů, tak i z pohledu nevidomých. K hodnocení jednotlivých tras a na nich přilehlých objektů byla použita tzv. „kategorizace přístupnosti“, která by do budoucna měla být používána v celé České republice a je velice dobře využitelná při zpracování informací o míře bezbariérovosti objektů i tras. Používají se přitom symboly v semaforové barevnosti. Tyto piktogramy jsme použili pro bariéry u vozíčkářů, tak i nevidomých.

Mapový projekt - Bezbariérový hradec: http://mapserver.mmhk.cz/flex/index.html?config=apps/config-mmhk-bariery.xml

Další informace:

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“