Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MůŽeMe! měnit svět kolem sebe

Máš nápad na to, jak by svět kolem tebe mohl fungovat líp, ale tvůj názor je málo slyšet? Chceš něco změnit ve veřejném životě, ale nevíš, jak na to nebo s kým? Chceš se naučit lépe využívat nová média? Přihlaš se i ty na druhý ročník úspěšného školení MůŽeMe! měnit svět kolem sebe! nejpozději 1.února 2013. MůŽeMe! je série 4 víkendových vzdělávacích akcí, během kterých se naučíš: - vyjadřovat se k veřejnému dění a formulovat návrhy na jeho změnu; - více o tématech, jako jsou např. aktivní občanství, strukturovaný dialog, práce s místní komunitou, sociální podnikání atd. - jak plánovat, vést a vyhodnocovat vlastní projekt; - jak získat finanční podporu z programu Mládež v akci; - jak pracovat s novými médii. Plánujeme celkem 4 fáze školení: 14. – 17.2.2013 (čtvrtek až neděle), místo konání nejspíše Pardubice 4. – 7.4.2013 (čtvrtek až neděle) 28. – 30.6.2013 (pátek až neděle) 4. – 6.10.2013 (pátek až neděle) Snažíme se propojit lidi, kteří jsou motivováni pozitivně měnit společenské prostředí kolem sebe. Tvoje dosavadní zkušeností ani tvoje profese nejsou to jediné, co je pro nás směrodatné. Pokud máš chuť navázat nové kontakty a rozvíjet či prohlubovat spolupráci mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí, budeme velmi potěšeni, když se do projektu přihlásíš. Máš stále otázky? Kontaktuj Lenku Polcerovou, tel: 221 850 940, email: lenkap@mladezvakci.cz. Dotazy můžeš pokládat i na facebookovské stránce, kde zároveň máš možnost sledovat průběh aktivity a veškeré novinky! :) Zdroj: Eurodesk
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“