Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Run Tour 2012

RunTour České pojišťovny 2012. V Hradci Králové se koná 22. 9. 2012, od 12?00 na Náměstí Svobody. Běh na 5 a 10 km. Dětské závody 1 km. kategorie ženy, muži do 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 - 69 let 70 let a více Další informace naleznete na stránkách akce http://www.run-tour.cz/cs/kalendar/hradec Zdroj: www.run-tour.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“