Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Specializované pracoviště pro nevidomé a slabozraké v Královéhradeckém kraji

Knihovna města Hradce Králové má jedno prestižní a vysoce specializované pracoviště. Je jím Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, která je zároveň jednou z šesti poboček Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Disponuje stejně tak velkým fondem zvukových knih jako má tato ústřední pražská knihovna. Ta královéhradecká vznikla v roce 1991 a v současnosti nabízí přes 5 000 titulů. Slouží jako půjčovna zvukových knih na MC, CD a CDMP3. Současně je zde vytvářena digitální knihovna, která umožňuje nahrávat tituly i na další paměťová média jako jsou flash disky a paměťové karty. Zvukové knihy jsou vlastně klasické knihy převedené do zvukové podoby, načtené našimi předními herci a interprety. Uživatelé mají k dispozici jak krásnou, tak naučnou literaturu. Oblíbená je především humoristická a historická tematika, detektivky či cestopisy. Vyhledávané jsou pohádky a dobrodružné příběhy, které jsou ve zvukové podobě připraveny pro dětské posluchače. Kompletní elektronický katalog najdou zájemci na internetu na adrese Knihovny města Hradce Králové www.knihovnahk.cz.

Služby knihovny jsou určené nevidomým lidem s poruchami zraku v Královéhradeckém kraji. Mohou je využít pouze lidé se zrakovým handicapem. Půjčování zvukových knih je bezplatné. Vedle přímého půjčování zvukových knih zajišťuje zvuková knihovna i zásilkovou službu pro vzdálené a imobilní občany se zrakovým handicapem. Týdně takto zasílá na 300 titulů. Zásilková služba je pro uživatele zvukové knihovny zcela zdarma.

Jednou z činností Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké je pořádání komponovaných literárních pořadů nazvaných Setkání s literaturou, při kterých jsou formou ukázek představovány nové tituly přicházející z Macanovy knihovny. Tyto populární a oblíbené pořady pomáhají uživatelům orientovat se v nové knižní produkci.

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké zavedla ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové poskytování sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením. V knihovně jsou také k dispozici k prezenčnímu půjčování periodika. Prvním z nich je časopis pro zdravotně postižené Můžeš, který vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY s Nadací Charty 77. Jeho elektronickou podobu najdete na adrese www.muzes.cz. Druhým titulem je časopis pro zrakově postižené ZORA. Vydává ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Více se o něm dozvíte na portálu této organizace na adrese www.braillnet.cz. I samotný časopis ZORA přináší pravidelný přehled nových zvukových knih, které vycházejí ve formátu MP3.

K překonávání bariér mezi lidmi zdravými a lidmi s handicapem přispívají také pravidelné besedy pro školy, které připravuje a realizuje pracovník knihovny Mgr. Lukáš Treml. Děti si při nich vyzkoušejí, jaký je život v částečné nebo úplné tmě, samy si otestují různé kompenzační pomůcky určené lidem se zrakovým postižením, naučí se jak přistupovat k člověku se zrakovým handicapem.

Knihovna města Hradce Králové jako poskytovatel komunitních služeb se v letošním roce zúčastnila, spolu s dalšími organizacemi, 4. ročníku festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“. Festival probíhá každoročně v měsíci červnu. Zvuková knihovna na něm pravidelně prezentuje s velkým úspěchem svoje služby. A není divu, vždyť například v roce 2010 bylo v reprezentativním průzkumu zvukových knihoven v České republice vyhodnoceno královéhradecké pracoviště jako jedno z nejprogresivnějších při využívání moderních technologií. Svou prací významně přispívá ke zpříjemnění života handicapovaných občanů, k eliminaci jejich sociálního vyloučení a k překonání bariér mezi zdravou populací a zmíněnou sociálně vymezenou skupinou občanů.

Další informace získáte u vedoucí Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké Boženy Paleníkové, tel. 495 075 026, e-mail zvukk@knihovnahk.cz, adresa Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“