Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fotoworkshop

Technika gumotisku, 11.8.2012 - 19.8.2012, klášter Broumov

Gumotisk – fotografická technika z druhé poloviny 19. a počátku 20. století zařazované mezi tzv. ušlechtilé tisky. Jedná se o kreativní techniku možnostmi osobitých zásahů do obrazu. Výsledný charakter tisku se blíží grafickému listu. Gumotisky se zhotovují kontaktním kopírováním velkoformátových negativů, které budou (s ohledem na možnosti účastníků) zhotoveny digitální cestou – inkjetovým tiskem na průhlednou fólii formátu A4. Pro každého účastníka bude zajištěno 10 listů fólie. Potisk fólií si účastníci hradí sami (zajištěn potisk - 40 Kč za formát A4). Není však vyloučeno ani používání vlastní velkoformátové kamery na klasické fotografické materiály. Pro účastníky jsou dále zajištěny pracovní roztoky, chemikálie, barvy, litografický papír a ostatní drobný materiál. Účastníci si dále sami zajišťují dvě skla pro zhotovení kopírovacího rámu (lze až v Broumově). Dílna není žánrově vymezena. Od účastníků dílny není vyžadována znalost editace digitálních fotografických obrazů (příprava negativu) či vlastní notebook – těžiště dílny spočívá v ručním zhotovování (gumo)tisků.

Podrobnosti o akci: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/kalendar-akci/fotoworkshop.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“