Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Alej roku 2012

Projíždíte na svých letních cestách krajinou bez zájmu se zrakem zahleděným do sebe, anebo se rádi necháte potěšit něčím zajímavým a krásným, třeba nádhernou alejí? Patříte-li k lidem, kteří nechávají oči otevřené, pomozte najít alej roku 2012!

Krajina bez alejí by byla jako obraz bez rámu. Českou a moravskou krajinu utvářejí aleje po staletí. V posledních desítkách let jsme svědky kácení stromů rostoucích na okrajích silnic i podél břehů řek. Aleje rychle mizí. Podaří se nám je zachovat pro potěšení příštích generací?

Do 30. září můžete nominovat Vaši oblíbenou alej − nebo třeba krásné stromořadí, které objevíte během prázdnin či dovolené − na titul Alej roku 2012. Na podzim proběhne hlasování, v němž lidé vítěznou alej zvolí, a Vy můžete vyhrát některou z cen.

Další informace k anketě na http://arnika.org/alej-roku-2012.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“