Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Turistický hradecký vláček - třetí sezona

Cestující si mohou moci vybírat ze tří komentovaných vyhlídkových tras centrem města a po zkušenostech z loňska se i letos mašinka nabízí k individuálnímu využití. „Tři zhruba třicetiminutové vyhlídkové trasy, které účastníkům jízdy ukazují významná místa či stavby a přibližují jejich historii, zůstaly pro tento rok zachovány v původní podobě. Novinkou je sjednocení jízdních řádů pro pracovní a víkendové dny, jak ve využití jednotlivých tras, tak po stránce časů odjezdů,“ informuje ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich a dodává, že vláček se na cestu vypraví osmkrát denně, mimo pondělí pokud na tento den nepřipadá státní svátek, s odjezdy od 13 do 18 hodin. „Vláček neslouží jen pro jízdy dětí s rodiči jako zpestření rodinných výletů, ale i pro mateřské a základní školy, školní výlety či akce pro starší obyvatele. Zájemci si mohou také dohodnout mimořádnou smluvní jízdu a pronajatý vyhlídkový vláček může ve městě a přilehlých obcích vyrazit na cestu pro soukromé, firemní či slavnostní účely - třeba na svatby či jiné oslavy nebo jako atrakce na dětské dny,“ jmenuje možnosti využití vláčku vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. Že je o takové služby zájem, dokládá i loňská bilance devadesáti mimořádných smluvních jízd. Vláček smí přepravovat 12 sedících osob v každém ze tří ozvučených vagonků, které je možné při nepříznivém počasí z boku zakrýt. Všechny vagonky mají řízené nápravy a kopírují tedy lokomotivu, která má poháněné obě nápravy. Nejvyšší povolená rychlost je 25 kilometrů v hodině. Letošní provoz bude trvat minimálně do 30. září, nástupní i výstupní stanice je na parkovišti u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží. Trasa 1 - Muzeum, Pražský most, Tyršův most, třída ČSA, Mýtská, Malé náměstí, uličky starého města, Velké náměstí, třída ČSA, Muzeum Trasa 2 - Muzeum, Ulrichovo náměstí, Masarykovo náměstí, Lipky, Tylovo nábřeží, Muzeum Trasa 3 - Muzeum, okolo Nového Pivovaru, Divadlo Drak, okolo Magistrátu města, Muzeum Jízdní řád, mapky a další informace najdete na www.dpmhk.cz. Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“