Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání streetartových umělců

Namalujte si něco sprejem, učit vás budou malíři ulice... Setkání streetartových umělců se chystá v pátek 4. května v hradeckém Skateparku. Nepůjde jen o jejich exhibici, pro širokou veřejnost budou zdarma připraveny barvy, spreje a různé další výtvarné pomůcky. Vrcholem programu bude výtvarná soutěž osmi výtvarníků. O vítězi rozhodnou přítomní návštěvníci. „Flek je v našem regionu velmi unikátní projekt, protože mladým umělcům umožňuje prezentovat široké veřejnosti, že street art nemusí být nutně vnímán jako vandalismus, ale že se jedná o svébytný umělecký styl, který má rozhodně co říci," říká Jan Černoš, jeden z výtvarníků. Zajištěna je zhruba desítka místních umělců, kteří budou vytvářet svá vlastní dílka. Pro veřejnost se tak naskýtá jedinečná možnost promluvit si o významu jednotlivých výtvorů, motivaci umělců či se zeptat na rady ohledně vlastní tvorby. Areál se otevře v pět hodin odpoledne, kdy začne i hudební produkce. Během celého programu se vystřídá dvojice DJs Komox a Watever. V sedm hodin akce vyvrcholí soutěží. Výtvarníci dostanou zadané téma, na které budou muset během hodiny vytvořit co nejzajímavější dílko libovolnou technikou i prostředky. O vítězi soutěže rozhodnou přímo návštěvníci akce. Po vyhlášení výsledků a předání cen bude následovat další prostor pro volnou tvorbu. Akce bude po desáté hodině pokračovat oficiální afterparty v klubu Ozzies. Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“