Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Erich von DÄNIKEN - Návrat bohů

Unikátní vystoupení slavného spisovatele v rámci turné 2012, multimediální projekce, autogramiáda. Pořadatel: Aldea, vzděláv ací agentura ERICH von DÄNIKEN - turné 2012: 14.5.2012, 19.00 hod. - "Návrat bohů" - PRAHA, Divadlo Hybernia 15.5.2012, 19.00 hod. - "Návrat bohů" - HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum Aldis 16.5.2012, 19.00 hod. - "Tajemný Egypt" - KLADNO, Dům kultury 17.5.2012, 19.00 hod. - "Návrat bohů" - TÁBOR, Divadlo Oskara Nedbala 18.5.2012, 19.00 hod. - "Tajemný Egypt" - PÍSEK, Kino Portyč 19.5.2012, 16.00 hod. - "Návrat bohů" - PLZEŇ, Měšťanská beseda Informace: www.daniken.cz "NÁVRAT BOHŮ" Vydáme se po stopách dávných národů, jejichž zvláštní poselství k nám promlouvá dodnes. Navštívíme gigantické stavby napříč celou zeměkoulí, vybudované před tisíci let podle přesných astronomických údajů. Zastavíme se v říši Mayů u jejich proslulého kalendáře, který končí 21. prosince 2012. Mayové věděli, že jednou za 26 tisíc let se osa země dostane v den slunovratu do jedné přímky se středem naší galaxie. Poprvé během psané historie lidstva budeme letos svědky této astronomické události. A co bude dál? Uslyšíme mnoho otázek i možných odpovědí, ze kterých nás bude doslova mrazit v zádech. Přednáška je tlumočená z němčiny do češtiny. Po přednášce se uskuteční autogramiáda. Informace o prodeji vstupenek: http://www.daniken.cz, Ticketportal: http://www.ticketportal.cz, obvyklé předprodeje v místech konání. Zdroj: Aldis
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“