Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ambientní inteligence - proč a kam?

​Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu ​INKOV zve na přednášku prof. RNDr. Petera Mikuleckého, Ph.D. nazvanou Ambientní inteligence - proč a kam? Přednáška je pořádáná v rámci kurzu "Teoretické aspekty umělé inteligence" a proběhne 9. května 2012 od 14 do 17 hod., Fakulta informatiky a managementu (Hradecká 1249), místnost J6. Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“