Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Olympiáda fyziky a dalších věd

Chcete „odmystifikovat vědu?“ Chcete najít nové zdroje inspirace v oblasti fyziky a dalších věd? Chcete zajímavými, poutavými a nevšedními úkoly s praktickými pokusy přilákat zájemce k dalšímu, pravidelnému zájmu o vědu a techniku?

Potom je právě pro vás určen I. ročník republikové soutěže POHÁR VĚDY – Olympiáda fyziky a dalších věd.

Přestože je soutěž v plném proudu, pro všechny zájemce o zapojení jsou stále dveře otevřené. Přihlašovat se mohou nejen debrujárské kluby, ale i školní, či třídní týmy, rodinné týmy nebo skupiny kamarádů.

Republikové finále se uskuteční v Litomyšli 21. až 23. září 2012. Postoupí nejlepšíí týmy, které odešlou své „Badatelské deníky“ nejpozději do 8.6.2012.

Všechny podrobné informace s propozicemi i přihláškami najde na stránkách AMD ČR v sekci POHÁR VĚDY – Olympiáda fyziky a dalších věd pod logem Koumes

http://www.debrujar.cz/2010/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=411&stromhlmenu=410

Kontakt:
AMD ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1,
Mgr. Petr Zapletal – zapletal@debrujar.cz

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“