Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stroje a nástroje ...

Stroje a nástroje... v uměleckém pojetí žáků Základní umělecké školy Habrmanova z Hradce Králové.

Výstava se koná od 1. do 30. března v pobočce Eliščino nábřeží, Palackého 626 (půjčovna "Morie").

Výstava je přístupná ve výpůjční době pobočky:
pondělí, středa, čtvrtek: 12 - 18 hodin
úterý, pátek: 12 - 16 hodin

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“