Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přijímačky na VŠ 2012

Zajímá vás, kdy se konají přijímací zkoušky na různých fakultách? Kam po maturitě pro vás připravilo přehled všech vysokých škol v republice, oborů, které nabízejí a jejich přijímacích zkoušek. Můžete také zjistit, kam se dostanete bez přijímaček.
(Detailní přehled najdete také na www.VysokeSkoly.com.)

Najdete zde velký přehled všech škol - veřejných i soukromých. Najdete v něm, kde se které obory učí, kam se dostanete bez přijímaček a od kdy se na dané fakultě konají přijímačky.

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/prijimacky-na-vs-2012#ixzz1ng9Q1Exj

Ke stažení:
Přijímačky na veřejné VŠ: http://www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/mapa_vs_2012_verejne.pdf
Přijímačky na soukromé VŠ: http://www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/mapa_vs_2012_soukrome.pdf
Zdroj: Kampomaturite.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“