Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ekologická olympiáda

Krajské kolo - 22.-23.3.2012 - Královéhradecký kraj

Propozice k 17. ročníku soutěže:

Vyhlašovatel: Celostátní koordinátor Ekologické olympiády - Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP - SMOP (www.smop.cz). Akci podporuje MŠMT ČR a Lesy ČR,s.p.

Pořadatel: ZO ČSOP Orlice, Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové

Spolupořadatel: Královéhradecký kraj, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER

Krajský koordinátor: Ing. Adam Záruba, Ph.D., předseda ZO ČSOP Orlice

Termín: 22. a 23. března 2012

Místo konání: Ekocentrum Orlice, Krňovice 33, 506 46 Třebechovice pod Orebem (areál Podorlického skanzenu v Krňovicích)

Prezence: 10–10:30 hod
Zahájení: 22. března 2012 v 10.30 hod
Zakončení: 23. března 2012 mezi 14 – 15 hod

Přihláška: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=399&Itemid=155

Přihlášky zaslat nejpozději do 24.2.2012 e-mailem na adresu: isvobodova@kr-kralovehradecky.cz

Originál přihlášky potvrzený vysílající organizací je nutné odevzdat při prezenci!

Přihlášky zaslané po 24. 2. 2012 budou akceptovány pouze v případě volného místa.

Veškeré informace naleznete na: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:ekologicka-olympiada&catid=235:volnoasove-aktivity&Itemid=307

Zdroj: Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“