Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jan Kotěra v salonu republiky

Výstava Jan Kotěra v Salónu republiky je uspořádána v rámci Roku Jana Kotěry, který agentura FOIBOS vyhlásila ke 140. výročí narození tohoto architekta. Výstava se věnuje především třem městům, ve kterých Jan Kotěra zanechal největší odkaz. Jedná se právě o město Hradec Králové, dále pak Zlín a Prahu. Ve Zlíně a v Hradci Králové to byla především spolupráce s tamními starosty – Tomášem Baťou a Františkem Ulrichem, která ovlivnila dnešní vzhled těchto měst. Návštěvník výstavy tak bude moci shlédnout vývoj od nejranějších až po poslední realizace tohoto významného architekta.

Výstavu můžete shlédnout v Hradci Králové v Muzeu východních Čech do 5. února 2012.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“