Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výzva k vyjádření názoru mladých Evropanů na vlnu násilí mladých lidí v Anglii začátkem srpna 2011

Partnership (= dohoda mezi Evropskou komisí a Radou Evropy v oblasti mládeže) vyzývá mladé Evropany, aby se vyjádřili k nedávným událostem násilí páchaným mladými lidmi na začátku srpna tohoto roku v v Londýně (Tottenhamu), odkud se v následujících třech dnech rozšířilo do ostatních čtvrtí Londýna a do dalších anglických měst. Partnership zajímá názor mladých Evropanů, co si o tomto neočekávaném násilí myslí, jaké byly podle jejich názoru příčiny takové situace a jaké ponaučení lze vyvodit z vývoje situace na celoevropské úrovni. Pro další informace v angličtině viz odkaz: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/news_293.html Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-vyjadreni-nazoru-mladych-evropanu-na-vlnu-nasili
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“