Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nový projekt Lidé, čtěte!

Nový projekt Lidé, čtěte! byl spuštěn 1. září 2011 ve 12.00 hod. Projekt si klade za cíl seznámit nečtenářskou komunitu s knihou a čtenářskou komunitu s knižním zákulisím. Toho všeho má být docíleno pomocí recenzí na nová i starší literární díla, reportážemi z akcí spojených s knihami, rozhovory a dalšími články, úvahami a zprávami. Více na webu: http://lidectete.cz Twitter: http://twitter.com/lidectete Facebook: http://www.facebook.com/#!/lidectete Zdroj: Knihovna Černilov
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“