Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konkretisté v Hradci Králové

Výstava trvá do 4. října 2011 a můžete ji shlédnout v Galerii U Přívozu SVK v Hradci Králové. Průřez tvorbou třígenerační skupiny autorů sdružených v okruhu Klubu konkretistů ČR a zahraničních hostů, jejichž tvorba je zaměřená na nezobrazivé, konstruktivní a konceptuální tendence. Výstava je zároveň dalším krokem k vytvoření centrály Klubu konkretistů v Hradci Králové. V rámci dernisáže výstavy se 4. října od 16:30 hodin uskuteční veřejně přístupná konference - diskuzní fórum v salonku SVK Hradec Králové, kterou povede teoretička Martina Vítková a akad. soch. Štěpán Málek. KK3 Klub konkretistů by měl být otevřeným společenstvím všemožných současných přístupů k „jazyku geometrie“. Vystavují: Nikos Armutidis, Fanis Ainacidis, Michal Čepelka, Ladislav Daněk, Jan Doskočil, Eva Francová, Vladana Hajnová, Zdeněk Halla, Vladimír Havlík, Pavel Hayek , Jan Herynek, Pavel Herynek, Tomáš Herynek, Pavel Hošek, Dušan Hřebíček, Lenka Hypiusová, Zbyněk Janáček, Jaroslav Jebavý, Ladislav Jezbera, Petr Jindra, Kateřina Joselová, Jiří Krtička, Zdeněk Macháček, Václav Malina, Štěpán Málek, Luděk Míšek, Lenka Nepovímová, Eduard Ovčáček, Vladimír Pospíšil, Zdeněk Prokop, Lubomír Přibyl, Šárka Skalická, Aleš Svoboda, Jiří Valoch, Jan Vyleťal Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“