Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference Náboženské divadlo v raném novověku

​Kabinet regionálních církevních dějin FF UHK ve spolupráci s Kabinetem barokních studií PDF UHK a Biskupstvím královéhradeckým pořádá konferenci Náboženské divadlo v raném novověku. Konference se koná 4. - 5. října 2011 v prostorách bývalé jezuitské koleje Nového Adalbertina. Další informace naleznete na: http://uhk.cz/SiteAssets/Lists/Aktuality/EditForm/Konference%20N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9%20divadlo.pdf Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“