Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny evropského dědictví v Hradci Králové

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Dne 18. září budou moci návštěvníci Dnů evropského dědictví, které v Hradci Králové pořádá Statutární město Hradec Králové, shlédnout interiéry několika kaplí a kapliček v centru města a jeho přilehlém okolí. Přístupny budou významné objekty, které neodmyslitelně patří do historického jádra našeho města. Konkrétně se jedná o kapli sv. Klimenta u Bílé věže, kapli sv. Michala, která je situována v chrámu sv. Ducha. Krásná varhanní hudba v tento den zazní v prostorách kaple sv. Josefa za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zpřístupníme pro vás i méně známé prostory, mezi které patří nenápadná a moderně zařízená kaple v prostorách Nového Adalbertina. Na Slezském předměstí bude pro Vás otevřena Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a kaplička Panny Marie Pomocné, situované v její těsné blízkosti. Neopomenuli jsme ani Smuteční síň včetně přilehlého židovského hřbitova na Pouchově. Každoročně bude otevřen i kostelík sv. Mikuláše v Jiráskových sadech. Vstup do všech objektů bude samozřejmě zdarma. Letáčky k této akci jsou pro vás připraveny ve všech informačních centrech. Leták: http://issuu.com/mmhk/docs/dny_evropskeho_dedictvi_2011?mode=embed Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie (na Rožberku – Slezské Předměstí) Adresa: ulice Slavíčkova, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Doprovodná akce: výstava o restaurování malířské výzdoby kapličky Panny Marie Pomocné Kaplička Panny Marie Pomocné (na Rožberku) Adresa: ulice Jižní, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Kaple sv. Klimenta Adresa: ulice Franušova, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Doprovodná akce: v 13:30; 14:30 a 15:30 odborný výklad ing. arch. Jana Falty o kapli sv. Klimenta v prostorách kaple (délka výkladu cca 30 minut) Kaple sv. Michala v chrámu sv. Ducha Adresa: Velké náměstí, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Smuteční síň a židovský hřbitov na Pouchově Adresa: ulice Za Hřbitovem 127, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Kaple sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka v Novém Adalbertinu Adresa: Velké náměstí 32, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Kaple sv. Josefa (u kostela Nanebevzetí Panny Marie) Adresa: ulice Na Kropáčce, Hradec Králové Otevřeno od 13 hodin do 17 hodin Doprovodný program: v 14:00; 15:00 a 16:00 krátký varhanní koncert, účinkuje prof. Václav Uhlíř (délka koncertu cca 20 minut) Kostel sv. Mikuláše v Jiráskových sadech Adresa: Jiráskovy sady, Hradec Králové Otevřeno od 15 hodin do 18 hodin Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“