Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

V Orlických horách začaly jezdit autobusy „na zavolání“

Jeden telefonický hovor stačí k tomu, aby si cestující na vybraných linkách v Orlických horách objednali odvoz autobusem. Pilotní projekt provozu takzvaných radiobusů spustil Královéhradecký kraj od začátku srpna. V budoucnu by mohl znamenat výraznou úsporu pro jeho rozpočet i zlepšení systému veřejné dopravy.

„Systém radiobusů dotuje Královéhradecký kraj. Za zavolání cestující nic neplatí. Zatím kraj tyto spoje zavedl na třech linkách v Orlických horách. Je to pilotní projekt, jehož výhody či nevýhody odborníci vyhodnotí po asi dvou měsících provozu. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i na jiné linky, které cestující využívají v menší míře, ale které kraj chce zachovat, aby se lidé dostali do škol, k lékaři či na nákupy,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Josef Ješina.

Radiobusy nyní jezdí na linkách Rokytnice v Orlických horách – Nebeská Rybná, Bartošovice v Orlických horách – Orlické Záhoří a Rychnov nad Kněžnou – Zdobnice. Cestujícím stačí 30 minut předem zavolat na dispečink, a požadovaný spoj si tak objednat. Systém byl zaveden na linkách, které využívá málo lidí. Další informace je možné najít na webu krajského organizátora dopravy www.oredo.cz.

Královéhradecký kraj v letošním roce dotuje autobusové spoje 263 miliony korun. Jeho snahou je do budoucna zachovat co nejlepší dopravní dostupnost pro všechny obyvatele, ale zároveň hledat v systému veřejné dopravy úspory. V případě, že se radiobusy osvědčí, mohly by být zavedeny i na dalších málo využívaných linkách a snížit náklady kraje na objednávání autobusové dopravy.

/Autor: Jiří Hošna/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“