Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška Vítejte na Pedagogické fakultě

Univerzita Hradec Králové srdečně zve všechny zájemce, především pak studenty nastupující do prvních ročníků Pedagogické fakulty, na přednášku Vítejte na Pedagogické fakultě (http://uhk.cz/AnalyticsReports/V%C3%ADtejte%20na%20Pedagogick%C3%A9%20fakult%C4%9B%202011.pdf), která proběhne ve středu 24. srpna 2011 ve 13.30 v aule Objektu společné výuky (Hradecká 1227).

Získejte již dnes informace o studiu na stránkách První rok na PdF (http://pdf.uhk.cz/rok).

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“