Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Otevření dalšího turistického informačního centra v Hradci Králové

Dne 1. srpna 2011 bylo v hale hlavního nádraží Českých drah slavnostně otevřeno další turistické informační centrum. Z podnětu Statutárního města Hradec Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které sdružily finanční prostředky, vznikla provozovna v místě informačního střediska Českých drah. Provozovatelem nového TIC bude stejně jako je tomu u stávajících dvou TIC na Gočárově třídě a Velkém náměstí, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., která si klade za cíl poskytnout potenciálním návštěvníkům nejen dostatek turistických informací, ale i předprodej vstupenek na kulturní a společenské události. TIC bude v letní turistické sezoně otevřeno 7 dní v týdnu.

Přehled turistických informačních center v Hradci Králové naleznete na stránkách http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/informacni-centra

Turistická informační centra v Hradci Králové:

Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové
otevírací doba: Po - Pá 8:00 -17:30

Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové
otevírací doba:
říjen - květen: Po - Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00
červen - září: Po - Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00, So - Ne 9:00-12:00, 12:30-15:00

Hlavní nádraží, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové
otevírací doba: Po - Pá 7:00-18:00, srpen - září: So - Ne 9:00-17:00

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“