Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literární soutěž Kennyho Volej

Vodácká literární soutěž Kennyho volej (VOdácká Lyricko-Epická Jatka) je tu! Je do ní možné zaslat povídky na téma českého či slovenského vodáctví (eventuálně i ze zahraničních řek), o max. rozsahu 25 000 znaků vč. mezer, v elektronické podobě (*.doc, *.rtf atd.). Jeden autor může přihlásit max. 3 povídky. Vítány jsou texty vtipné, smutné, romantické i ze života, nikoli však námořnická témata. Uzávěrka je 30. září 2011. Adresa: realphoto@email.cz. Vítězové obdrží hezké ceny, vybrané povídky budou knižně publikovány.

Veškeré informace naleznete na stránkách knihovny http://www.cernilov.eu/index.php/aktualne-z-knihovny/606-literarni-sout-kennyho-volej

Zdroj: Knihovna Černilov
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“