Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní hudební dílna

"Urob si svůj kancionál aneb Škola Barokního Zpěvu, Čtení, Psaní, Knihařství“.

Koná se v Ostružně u Jičína (fara/kostel) ve dnech 15. 08. 2011 - 21. 08. 2011.

Týdenní muzicírování otevřené všem hudbymilovným zájemcům (zpěvákům, muzikantům, laikům všech hlasových skupin, pohlaví a věku), kteří si v oblasti Českého ráje a barokně komponované krajiny „Mariánské zahrady“ vyrobí svůj vlastní kancionál. Hravé hraní, zpěv, přepis z originálu, výroba dobových psacích potřeb a rukopisného zpěvníku s vlastnictvím všech autorských práv výrobce! Dílna pro inspiraci a zážitek bude otevřena k návštěvě také všem kolemjdoucím poutníkům. Přehlídka naučených písní se představí v závěrečném vystoupení v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně, s perspektivou budoucího koncertu v rámci festivalu „Theatrum Kuks – 11“.

Lektor: Michael Pospíšil.
Zájemci, hlašte se směle na tel.: 720 261 547, 603 293 766.

Pořadatel: O.s. Trinitatis Societas, www.trinitatis.cz

Zdroj: Diecéze Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“