Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putovní výstava Na cestě

V rámci sdružení Česká inspirace, ve kterém je mezi dalšími sedmi historickými městy i Hradec Králové, se do Artkina Centrál stěhuje putovní výstava malířky a fotografky Lucie Suché s názvem Na cestě. Od 9. do 31. července se tak můžete díky krásným malbám projít netradičně městy České inspirace. Výstava je otevřena ve foyeru kina denně od 15 do 22 hodin.

Plakátek na akci naleznete na http://www.hradeckralove.org/uploads/Perex_obrazky_odboru/Odbor_kultury_sportu_a_cestovniho_ruchu/obrazky_web/Aktuality/pozvanka_na_ceste.jpg

Další informace na stránkách www.ceska-inspirace.cz

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“