Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prázdninové dílny SŠAK s.r.o.

- Filmová dílna
- Dílna animovaného filmu
- Fotografická dílna
- Dílna webových stránek
- Dílna programování a robotiky

Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové pořádá v červenci letní prázdninové kurzy se zaměřením na počítačovou animaci, kinematografii, fotografii a tvorbu webových stránek. Dílny jsou určeny především pro žáky základních škol ve věku 12–15 let, kteří se o nabízené obory zajímají.

V jednotlivých dílnách budou účastníci pracovat pod vedením pedagogů, kteří uvedené obory vyučují na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové a pomocných asistentů vybraných z řad studentů. Kurzy jsou zakončeny společnou prezentací prací všech dílen.

Pro práci je k dispozici veškeré potřebné materiální zabezpečení (počítače, filmová a fotografická technika…) Pro účastníky, kteří budou mít zájem o ubytování, jsou připraveny třílůžkové pokoje internátu SŠAK, který je součástí školního komplexu. Vedle toho je účastníkům také k dispozici posilovna, ping pong a kulečník – vše v areálu školy. Stravování pětkrát denně, celodenní dozor.

Kurzy jsou pořádány v termínu od 18. do 22. července.

Účastnické poplatky:
2800 Kč – zahrnuje: ubytování, celodenní stravování
2200 Kč – zahrnuje: celodenní stravování

O bližší informace můžete požádat na: dilny@ssakhk.cz

Další informace naleznete na stránkách http://art.ssakhk.cz/dilny/

Přihláška: http://art.ssakhk.cz/dilny/?prihlaska

Zdroj: SŠAK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“